Saturday, 27 October 2012

ಬದಲಾವಣೆ ...

ಮಳೆಗಾಲ  ಮುಗಿದು  ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ
ಮರಗಿಡಗಳು ಬದಲಾದವು ..
ಹಗಲು ಕಳೆದು  ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಬದಲಾದರು ..
ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ನಾನು
ಓ ಗೆಳೆಯ ನೀ  ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ನಾನೇ ಬದಲಾಗಿ ನೀನಾದೆನಲ್ಲ !!!!!
ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮವೇ ಸರಿ ....


No comments:

Post a Comment